Sprawdź naszą ofertę utylizacjidokumentów 03. kwietnia 2015 08:57:00

Niszczenie dokumentów w specjalnej działalności to poważny tok, tym samym nie może mieć miejsca bez ustalonych wyraźnie norm - profesjonalne niszczenie dokumentów. Każdy dokument ma swój szczebel poufności, a ich wymierzaniem pochłania się norma DIN 66399. Przedtem obowiązywała norma DIN 32757, która prezentowała się właśnie tak: I – zwykłe pisma; paski do 12mm, II – korespondencja wewnętrzna; paski do 6 mm, ścinki o optymalnej nawierzchni 800 mm2 , III – dokumenty poufne; paski do 2 mm, ścinki do 4 x 80 mm, IV – dokumenty sekretne; ścinki do 2x15 mm, V – dokumenty ściśle sekretne; do 0,8x13 mm, i nadzwyczajnie: VI – dokumenty super ściśle tajne (nowy amerykański kanon); ścinki do 1x5 mm. Norma ta jednakże odnosiła się tylko do papieru, a jak rozumie się samo przez się, niszczeniu mogą podlegać także inne nośniki informacji. Obowiązująca bieżąco norma DIN 66399 pokazuje trzy klasy osłony bezpieczeństwa. Przydzielenie do trafnej klasy obrony jest zależne od stopnia tajności surowców przeznaczonych do zniszczenia. Klasy przedstawiają się tak: Klasa osłony 1 – przeciętna osłona informacji. Dokumenty dostępne dla wielu ludzi. Klasa ochrony 2 – podwyższona osłona informacji poufnych. Dokumenty dostępne są dla wybranych osób. Klasa ochrony 3 – bardzo wielka obrona poufnych i tajemnych informacji, których obnażenie mogłoby zaszkodzić przedsiębiorstwu. Niszczenie archiwizowanych dokumentów pod względem prawnym jest już wiadome, toteż jak prezentuje się cena niszczenia dokumentów w stolicy? Zakładając przelicznik, że 1mb to ok. 39 kg, a 1 kg kosztuje 1,22 zł, to za 1 mb (w zakresie od 1 do 10) uiści się 36 zł. Więcej niż 10 mb - cena za jeden opiewa na 34 zł. Natomiast decydując się na ponad 50 mb, uiścicimy 32 zł/1 mb. Do zaprezentowanych cen należy dodać podatek VAT w wysokości 23%.
Komentarze (0)LINKI